D

D

Zeker als je dieet houdt, is het verstandig om regelmaat te hebben in de wijze waarin en hoe de maaltijden over de dag zijn verdeeld. Een mens is een gewoontedier en de steeds terugkerende dagindeling zal er voor zorgen dat het dieet gemakkelijker kan worden volgehouden. Omdat mensen zo op hun gewoonten zijn gesteld, is het zo moeilijk een nieuwe manier van eten aan te wennen. Voor mensen die dat erg moeilijk vinden kan een verandering in dagindeling uitkomst bieden. Die verandering moet dan wel weer consequent worden volgehouden.

Diëtiste

Een diëtist(e) kan u helpen bij het verkrijgen, dan wel het aanleren van andere voedingsgewoonten. Net als bijvoorbeeld de fysiotherapeut is diëtiste een para-medisch beroep. Over het algemeen zal een diëtiste dan ook zijn ingeschreven bij de inspectie voor volksgezondheid. Een diëtiste legt de belofte van geheimhouding af; informatie die haar wordt verstrekt blijft geheim.

Diëtisten vinden we in ziekenhuizen of bij kruisverenigingen, bij voorlichtingsinstanties, terwijl er ook diëtisten zijn die zich zelfstandig hebben gevestigd. Hoe dat in uw woonplaats is geregeld, zult u in een jaargids van de gemeente, dan wel in een telefoonboek of beroepengids kunnen vinden.

Dikmakers

Sommige voedingsmiddelen hebben de naam dikmaker te zijn. Toch is geen enkel voedingsmiddel op zich een dikmaker. Ieder voedingsmiddel kan een dikmaker worden als u er te veel van gebruikt. Komt u aan, dan is het geheel aan voeding dat u gebruikt de schuldige. Eigenlijk bent u het zelf, die dikmaker.

Dorst

Mensen houden het zonder vast voedsel langer vol, dan zonder drinken. Hoe belangrijk drinken ook is, het neemt niet weg dat er een heleboel ongezonde dorst is.

In onze tijd lessen velen hun dorst op luxueuze wijze met frisdranken, limonades en bier. Deze wijze van dorstlessen is niet alleen duur, maar levert heel wat extra energie.

Lijners kunnen hun dorst beter lessen met karnemelk, halfvolle of magere melk, magere yoghurt, koffie of thee zonder suiker of gewoon met een glas water. De andere drankjes blijven dan voor bijzondere momenten. Wie veel zout bij de maaltijd gebruikt, zal meer dorst hebben. Wanneer we met zout minderen, dan snijdt het mes aan twee kanten. U krijgt minder behoefte om te drinken en u eet iets gezonder.

Drop

Wanneer u te zwaar bent of een hoge bloeddruk hebt, laat dan liever alle drop staan. In drop zit een stof die een hoge bloeddruk veroorzaakt bij mensen die er gevoelig voor zijn.