E

E

Niet alleen te veel eten is ongezond, maar ook te eenzijdig eten. Er zijn zes voedingsstoffen: water, eiwit, vet, suikers, vitaminen, mineralen. Iemand die wil afvallen moet oppassen met vet en suikers. De andere voedingsstoffen moeten wel in goede hoeveelheden aanwezig zijn. Zeker als je lijnt moet je zorgen voor goede variatie in voeding.

Eerlijkheid

Belangrijk bij het succesvol afvallen en slank blijven is eerlijkheid. En dan is hier vooral bedoeld: eerlijkheid tegenover jezelf. Wanneer je met eten een keer uit de band springt is dat niet erg, als je er vooraf en achteraf rekening mee houdt. Van een bepaalde snoep- of drinkgewoonte hoef je niet dik te worden, als je er maar rekening mee houdt.

Wanneer u zich ervoor schaamt elke avond een paar keer naar de koelkast te lopen om iets te gebruiken, krijgt u de neiging ten minste één van die wandelingetjes niet mee te tellen.

Eetlustremmers

Wees met medicijnen die uw eetlust remmen voorzichtig. Praat eerst met uw huisarts over de bijwerkingen en de nawerkingen. Als u die hoort, wilt u het misschien toch liever op een andere wijze proberen; een manier die onschuldiger is.

Belangrijk is ook dat eetlustremmers uw eetgewoonten niet wezenlijk veranderen. Stopt u met de medicijnen, dan is de kans groot dat de vroegere eetgewoonten, waarvan u dik werd, weer terugkeren.

Energie

Dit woord moeten we niet verwarren met energiek. Bij voeding wordt met energie alleen de hoeveelheid brandstof in het voedsel aangegeven. Eten we te veel, dan eten we te veel brandstof. Een automotor ‘verzuipt’ als deze te veel benzine krijgt. Bij mensen wordt het teveel aan brandstof in het lichaam opgeslagen in de vorm van vet. Een beetje reservebrandstof, reservevet dus, kunnen we best gebruiken, maar we mogen niet in onze reserves verdrinken.

De energie die men per dag nodig heeft hangt af van verscheidene zaken. Van invloed zijn o.a. leeftijd, geslacht, lengte, gewicht, stofwisseling, soort werk dat men doet, hoeveelheid beweging. De hoeveelheid energie die in voedsel zit geeft men aan door kiloJoules (uit te spreken als kilozjoels). Afgekort is dit kJ. Op veel verpakkingen kan men dat tegenwoordig lezen. Op een pak volle yoghurt kunt u lezen dat de hoeveelheid energie van 100 gram 260 kJ is.
Nog niet zo lang geleden gaf men de energie aan met calorieën. In de meeste boeken kunt u dat nog steeds terugvinden.

Enzymen

Reclame van sommige produkten moet u doen geloven dat u er van afvalt, omdat deze enzymen bevatten. Het is een van de vele vermageringssprookjes. Voordat deze stoffen in ons lichaam kunnen worden opgenomen, worden ze in onze maag en darmen afgebroken. Daarna zijn ze niet werkzaam meer. Kijk, voordat u enzymen koopt, naar uw portemonnaie.

Evenwicht

Er moet evenwicht zijn tussen de hoeveelheid energie die u met eten, drinken en snoepen naar binnen krijgt en de hoeveelheid energie die u verbruikt. Eet u gedurende langere tijd meer dan u nodig hebt, dan zult u dikker worden.
Alles wat u eet en drinkt telt mee. U wordt daarom ook niet dik van maar één ding, maar van het geheel.

Eetstoornissen

Een eetstoornis is een psychische stoornis in het eetgedrag, waarbij een obsessie heerst voor voedsel. Er zijn verschillende vormen van eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, bolimea nervosa, eetbuienstoornis(BED) en Orthorexia Nervosa.

 Bij Anorexia is een dwangmatig drang aanwezig om af te vallen, aangezien er een angst heerst om dik te worden. Vermageren is voor  hen een verslaving, waarbij het hongergevoel uiteindelijk niet meer waar te nemen is. Afvallen gebeurt door middel van zichzelf laten braken, het gebruiken van laxeermiddelen en/of overmatige lichamelijke activiteit. Anorexia kan onder andere leiden tot vermoeidheid, duizeligheid, lusteloosheid, depressiviteit, haaruitval, nier- en leverbeschadiging, spierkrampen, hartritmestoornissen en zelfs een hartstilstand waarbij de desbetreffende persoon komt te overlijden.

Bolimea is de drang naar heftige eetbuien, dat meestal gepland word en gewisseld word met matig eetbuien. Er is geen controle over  het eetgedrag, waardoor aan één stuk door gegeten wordt.  Na het eten dwingt de persoon zichzelf tot het kwijt raken van het opgenomen voedsel door te braken, laxeermiddelen en vochtafdrijvende pillen te gebruiken. Vaak gaat de eetbui vervolgens gepaard met het voelen van enorme schaamte, schuldgevoel en zwakheid erover. Bolimea heeft vrijwel dezelfde gevolgen als Anorexia.

Een andere veel voorkomende eetstoornis is de eetbuienstoornis, dat ook ‘Binge Eating Disorder’ (BED) genoemd word. Het verschil tussen deze eetstoornis en Anorexia en Bolimia is dat de mensen het voedsel niet kwijt willen raken door te braken of door het gebruiken van laxeermiddelen. Een belangrijk lichamelijk gevolg is dat het lichaamsgewicht erg toeneemt, wat zorgt voor een hoge bloeddruk en overbelasting van de gewrichten.

Orthorexia is een eetstoornis dat gepaard gaat met het innemen van te eenzijdig voedsel. Het belangrijkste voornemen die zij hebben is om zo gezond mogelijk te eten, waarbij vlees, vis, zuivel, graan en vetten verbannen wordt. Dit kan onder andere leiden tot vitaminetekort, maagklachten, duizeligheid, haaruitval, spierkrampen, menstruatiestoornissen, niet- en leverbeschadiging, langdurige vermoeidheid en hartritmestoornissen.
Bij het ontstaan van de verschillende eetstoornissen is een samenhang aanwezig van verschillende factoren, waaronder het idealistische beeld van slank zijn. In de media is het ideaalbeeld ontstaan van de vrouw, waarbij zij heel slank is. Veel meisjes zijn over hun lichaam onzeker als zij niet voldoen aan dat beeld. Één van de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van de verschillende eetstoornissen is het houden van een dieet. Een ander belangrijk kenmerk dat vaak voorkomt is dat de desbetreffende personen heel kwetsbaar zijn en onzeker.