H

H

Er zijn allerlei produkten te koop die ongeveer de helft van het vet bevatten of de helft van de suiker, die het produkt van oudsher bevatte. Halvarine, halfvolle melk, halva-jam, halva-frites, halvakoffiemelk en al die andere produkten kunnen een ondersteuning zijn van uw dieet. Maar ook hier geldt de regel, dat je van al die halfvolle produkten te veel kunt eten en dus dik kunt worden.

Heupomvang

Tijdens het afvallen kan het voorkomen dat u, hoewel u zich goed aan het dieet heeft gehouden, niet afvalt. Dat kan om allerlei redenen, bijvoorbeeld omdat het lichaam meer vocht vasthoudt.

Uw kleren gaan ruimer zitten, terwijl er op de weegschaal geen grammetje afgegaan is. Uw weegschaal geeft dus niet altijd goed weer hoe het met lijnen is gesteld. Wanneer de centimeter aangeeft, dat u minder heupomvang heeft, hoeft u niet te wanhopen. Al zegt de weegschaal anders, u bent op de goede weg.

Humeur

Wanneer u met lijnen bezig bent, mag u van uw omgeving begrip en steun verwachten. Een en ander natuurlijk binnen redelijke grenzen. Wanneer u niet bent afgevallen en de omgeving om die reden dagenlang gebukt moet gaan onder uw slechte humeur, dan verdwijnt de hulp en het begrip van partner, collega’s, kinderen, ouders als sneeuw voor de zon. De omgeving houdt u uw humeur als een soort spiegel voor, zodat ook uw eigen wens om af te vallen verdwijnt. Het geeft immers toch alleen maar narigheid. Probeer ook als het slecht gaat met lijnen een goed humeur te bewaren. Bedenk dat er veel redenen kunnen zijn waarom het dit keer niet lukt, maar de volgende keer wel.