J

J

Jojo-effect

Ons gewicht schommelt enigszins tussen bepaalde grenzen. Bij vrouwen is die schommeling het duidelijkst en passend bij hun maandelijkse cyclus. Ons lichaam past zich gemakkelijk bij deze schommelingen aan. Gaat ons gewicht echter fors omhoog en omlaag schommelen, dan krijgt met name de huid het zwaar te verduren. Afvallen en weer aankomen en opnieuw afvallen en aankomen enz. noemen we het jojo-effect.

Joules

Zoals we lengte aangeven in meters en centimeters, geven we de hoeveelheid brandstof in onze voeding aan door joules. Op verpakkingen vinden we dat steeds vaker aangegeven. Een boterham met kaas bevat ongeveer 630.000 joules aan brandstof. Omdat het om zulke grote getallen gaat geven we de hoeveelheid energie met zoon joules tegelijk aan. We noemen dat een kilo-joule (uit te spreken als kilojoule). Van allerlei voedingsmiddelen is bekend hoeveel energie erin zit. Een diëtiste, maar ook de rekenaars onder ons, kan op deze manier uitrekenen hoeveel energie er in onze dagelijkse voeding zit.

Omdat het rekenen voor een leek een vrij omslachtige bezigheid is, heeft men de hoeveelheid brandstof ook wel aangegeven door een aantal punten. Het puntendieet geeft op een wel erg grove manier weer hoeveel men